FANDOM


Alle stive gjenstander har et bestemt tyngdepunkt. Dersom vi henger gjenstanden i en tynn snor, vil tyngdepunktet alltid ligge på forlengelsen av snora. Dersom vi klipper ut en uregelmessig pappfigur med mange ulike punkter rundt kanten, og henger den i en tråd, vil forlengelsen av tråden vise hvor tyngdepunktet på pappfiguren ligger. Vi kan si at tyngdepunktet er det gjennomsnittlige angrepspunktet for tyngden av alle de små delene som gjenstanden har.

236px-Center gravity 2.svg

https://en.wikipedia.org/wiki/Centroid#/media/File:Center_gravity_2.svg

Dersom en gjenstand har en enkel form, kan vi som oftest regne ut hvor tyngdepunktet er. Dersom gjenstanden har en symmetriakse og er homogen, ligger tyngdepunktet på denne aksen. Tyngdepunktet kan også ligge utenfor gjenstanden. For eksempel ved en hestesko eller ring.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.