FANDOM


Velkommen!Edit

Velkommen til Newtons hjemmeside! Her vil vi dykke ned i fysikkens lover og regler.

Fysikkens verdenEdit

Fysikkens verden er enorm. Man kan gå så dypt at bare menneskets intelligens og fantasi er et hinder. Eller som de fleste av oss, nøye seg med å forstå de grunnleggende regler og lover.

Fysikken består av flere teorier som blant annet; Klassisk mekanikk, kantemekanikk, termodynamikk og statisk mekanikk, kvantemekanikk og elektromagnetisme.

Her vil vi holde oss til den mest vanlige fysikken, klassisk mekanikk. Dette omhandler ting som tid, bevegelse, lengde, hastighet, akselerasjon, masse, bevegelsemengde, kraft, energi og mange andre faktorer.

Latest activityEdit

Photos and videos are a great way to add visuals to your wiki. Find videos about your topic by exploring Fandom's Video Library.

33116eb99bd756d41aaa8cc2e4c5ce61
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.