FANDOM


Newtons andre lov:

Formel

http://tinyurl.com/hzscfev

Newtons andre lov beskriver hvordan et legeme som blir påvirket av en kraft får en akselerasjon a, som er proporsjonal med F. Akselerasjonens proporsjonalfaktor er lik legemets masse.

Her er F lik kraften, a er lik akselerasjonen og m er lik legemets masse.

Man kan også se sammenhengen fra den motsatte siden, at kraften som virker på et legeme er lik legemets akselerasjon ganger dets masse.

Når man bruker Newtons andre lov til å gjøre beregninger i fysikk vil det oftest være en retning på kraften og akselerasjonen, fordi disse jo alltid har en retning. For å kunne samle alle kreftene må man ta med hvilke retninger de har. Derfor lar man F og være (link til Impuls) vektorer, med både en størrelse og en retning.

Kilder:

http://skolediskusjon.no/kompendier/fysikk/mekanikk/newtons-lover

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.